Jdeme za cílem

V první etapě spolupráce se snažíme s koučovaným vhodnými
technikami a prostředky najít takový cíl, který nastartuje „motor
motivace„. Je nutné naleznout takový cíl, do kterého má koučovaný
chuť. Pokud máme stanovený cíl, uzavíráme s koučovaným dohodu,
že tímto směrem půjdeme a pouze koučovaný může tuto dohodu
v průběhu procesu změnit.

Pomáhám překonávat strach

Pro mne je koučování úspěšné pouze v tom případě, že se nám podaří
dosáhnout skutečnou kvalitativní změnu, ne pouze změnu na týden či
měsíc, ale změnu, která je integrována do života.
Pokud koučovaný skutečně nalezne chuť „poznávat nové“ jsem připraven
mu napomáhat „nastupovat na tenké lano“ do oblastí, kde ještě nikdy
nebyl a rád by je prozkoumal.

Sdílím radost

Pokud se nám společně podaří nalézt „NOVÝ PROSTOR“ velmi rád
se účastním vteřinových či minutových oslav, které jsou odměnou
nejen pro koučovaného, ale i pro mne.

Pracuji v bezpečném prostředí

Pod tímto lanem je však bezpečná síť, kterou tvořím v celém procesu
koučování. A to svou oporou, energií a pozitivním přístupem k procesu.
„Výšku lana“ si určuje koučovaný a já to vždy respektuji.

Pracuji s úctou ke koučovanému

Pro mne jako kouče je základní zásadou, že kouč neradí, ale má
úctu k potenciálu koučovaného a pouze „dodává palivo“ a
„předkládá mapy“ k tomu, aby potenciál byl co nejlépe využíván.
Pouze koučovaný ví co chce, kouč je partnerem pro dosažení
tohoto cíle. Dodržuji proces koučování s využitím všech technik,
které jsem načerpal od svých učitelů.

rozum

cit