cit
cit
rozum
rozum
Rozum a cit.
Rozvíjet tyto dvě části v harmonii
je krásnou životní cestou a já Vás mohu
na této cestě doprovázet
Někdy jsem nerozumný a někdy necitlivý
jako každý z nás.
Provázení však není o mně, ale o Vás.